صاحب همت در پیچ و خم های زندگی هیچ گاه با یاس و درماندگی رو به رو نخواهد شد . ناپلئون

امروز دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

  • فیلتر نتایج بر اساس