کسی که به پشتکار خود اعتماد دارد، ارزشی برای شانس قائل نیست. ژاپنی

امروز چهار شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶

  • فیلتر نتایج بر اساس