لیست پزشکان در تخصص گوش و حلق و بینی ، فوق تخصص جراحی حنجره

دانستن کافی نیست، باید به دانسته خود عمل کنید. ناپلئون هیل

امروز چهار شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

لیست پزشکان در تخصص گوش و حلق و بینی ، فوق تخصص جراحی حنجره

پزشکی وجود ندارد.
 

آخرین مطالب پزشکی فوق تخصص جراحی حنجره

آخرین مقالات پزشکان فوق تخصص جراحی حنجره

معرفی بیماری های فوق تخصص جراحی حنجره

مراقبت از گلو مراقبت از گلو

یکی از تفاوت های انسان با سایر موجودت در قدرت سخن گفتن همراه با ایجاد اصوات همگون است. صدا و کلام نقش مهمی در زندگی انسان دارند چون تمام ارتباط ها و ابراز احساس ها با این دو توانایی انجام می شوند و هر عاملی که صدا و کلام را دستخوش تغییر کند، باعث اختلال در کیفیت زندگی خواهد شد. در این مطلب با مهم ترین و رایج ترین علل تغییر صدا آشنا خواهیدشد.