جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶

لیست پزشکان در تخصص دندانپزشکی ، دندان پزشک عمومی

فرزانه محمدی فشارکی

دکتر فرزانه محمدی فشارکی

دندان پزشک عمومی

تلفن :26154082

موبایل :09124409366

آدرس :نیاوران پورابتهاج میدان دارآباد ساختمان پزشکان پلاک 77 طبقه 4

آخرین مطالب پزشکی دندان پزشک عمومی

آخرین مقالات پزشکان دندان پزشک عمومی

معرفی بیماری های دندان پزشک عمومی