ثبت نام ویژه پزشکان

پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

مطلب هفتگی 2

تاریخ : 1395/08/07 مطلب هفتگی 2

بسیاری از مردم «خودشناسی» را با شناخت شخصیت های من آگاه "اشتباه می گیرند. هر که کلاً دارای یک من آگاهی است، مطمئن است که خودش را می شناسد. اما من تنها درونه های "خود را می شناسد، نه ناخودآگاهی و درونه های آن را.

مردم خودشناسی را با آنچه که شخصی متعارف در محیط اجتماعی درباره یِ خود می شناسند، می سنجند، نه با حقایق ملموس روانی که تا حد زیادی از آنان پنهان است. از این نظر، روان چون تن رفتار می کند، با ساختاری روان شناختی و تشریحی که شخصی متعارف نیز چیزهای بسیار کمی درباره اش میداند. هرچند او در روان و با روان میزید، بخش اعظم آن کلا برای فرد عادی، ناشناخته است و به معرفت علمی ویژه ای نیاز است تا خودآگاهی را با آنچه که از تن شناخته شده است، آشنا کند... پس آنچه که معمولاً «خودشناسی» نام دارد، بخش اعظم آن به عوامل اجتماعی وابسته است.
گاهی بسیار محدودتر از چیزهایی است که در روان انسان می گذرد. با وجود این، شخص همیشه با این تعصب در میافتد که چنین چیزهایی «در ما» یا «در خانواده ی ما» یا در میان دوستان و آشنایان اتفاق نمیافتد، و از سوی دیگر، شخص با همان پنداشت های وهمی درباره ی وجود مفروضِ صفاتی مواجه می شود که فقط برای پوشاندن حقایق راستین این مورد مناسب اند.  

ما در این کمربند گسترده ی ناخودآگاهی، که از نقد و نظارت خودآگاه مصون است، بی دفاع ایم و در معرض انواع تأثیرات و فسادهای روانی قرار داریم. چنان که با وجود همه ی خطرات، در برابر خطر عفونت روانی"، فقط وقتی می توان بدانیم چه چیزی ما را تهدید می کند، و چه گونه، کجا و چه وقت حمله اغاز خواهد شد....

کارل گوستاو یونگ

اشتراک گذاری : 

شما هم می توانید نظر خود را ارسال کنید.


نظرات کاربران


معرفی بیماری های دکتر روانپزشک

آخرین مطالب پزشکی دکتر روانپزشک