عضویت معمولی پزشکان

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امروز یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵

عضویت معمولی پزشکان

 

با عضویت معمولی در خانه پزشکان خدمات زیر را برای خدمت به پزشکان محترم قرار داده ایم.

 

1-ثبت اطلاعات کامل شما در سایت

2- قرار دادن تصویر پزشک با کیفیت بالا

3-درج ادرس و تلفن و موبایل پزشک

4- دسته بندی دقیق بر اساس استان، شهر و شهرستان

5- دسته بندی دقیق بر اساس تخصص های مربوطه