هر کس مرتکب اشتباهی نشده، اکتشافی هم نکرده است. گالیله

شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

پرسش و پاسخ از دکتر فریبا قاسمی

پرسشی وجود ندارد.
 

شما هم می توانید پرسش خود را در این قسمت مطرح کنید :

نام و نام خانوادگی
ایمیل
موبایل
متن پرسش