کسی که به پشتکار خود اعتماد دارد، ارزشی برای شانس قائل نیست. ژاپنی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶

پرسش و پاسخ از دکتر فریبا قاسمی

پرسشی وجود ندارد.
 

شما هم می توانید پرسش خود را در این قسمت مطرح کنید :

نام و نام خانوادگی
ایمیل
موبایل
متن پرسش