اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امروز جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶

تماس با پزشک