خشم با دیوانگی آغاز می شود و با پشیمانی پایان می پذیرد . فیثاغورث

امروز جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶

مقالات دکنر مجيد لاهوتي