تنها کسانی تحقیر می شوند که بگذارند تحقیرشان کنند. الکس هیل

امروز سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶