چهار شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹

مقالات دکتر مرتضی آقایی افشار

آسیب ورزشی آسیب ورزشی

آسیب ورزشی کشاله ران،دکتر آقایی افشار

5 نکته اساسی در درمان  کمردرد 5 نکته اساسی در درمان کمردرد

۱) استراحت مطلق بیش از ۲ تا ۳ روز توصیه نمی شود.