پنج شنبه ۳ فروردین ۱۴۰۲زمان حضور در مطب :

نا مشخص

نشانی: کردستان - سنندج - دانشگاه آزاد - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

تلفن همراه: 2963419 0930

شماره تماس: 00

 فرشید بی پاک

دکتر فرشید بی پاک

روان درمانی، روان شناسی بالینی

آخرین مقالات دکتر فرشید بی پاک

پرسش و پاسخ

پرسش خود را در این قسمت مطرح کنید :

نام شما (اجباری)
ایمیل (اجباری)  
شماره همراه(غیر اجباری)
متن پرسش