جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹

مقالات دکتر مسعود حسن پور

بینی گوشتی بینی گوشتی

بینی گوشتی به بینی هایی که پوست ضخیم دارند گفته می شود .سوالات رایج شما بیماران عزیز این هست که ۱. آیا این بینی ها قابل جراحی هستند؟ ۲. آیا احتمال برگشت آنها به حالت اول وجود دارد؟ ۳. چه اقداماتی قبل و بعد از جراحی برای بهتر شدن کیفیت جراحی میتوان انجام داد؟