یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

مقالات دکتر احسان هدایتی

اطلاعات عمومی برای پیشگیری از سرطان سینه اطلاعات عمومی برای پیشگیری از سرطان سینه

پستان مهمترین عضوی است که بیماری های آن ، زنان را به درمانگاه ها و مطب ها راهنمایی می کند . شایعترین علامت بیماری های پستان ، درد ، پس از آن توده ( که حدود 70 درصد موارد خوش خیم است ) و پس از آن ترشح غیر طبیعی از نوک سینه است .