جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰

مقالات دکتر پرویز ضیافت

 همه چیز درباره لوچ بودن چشم کودکان همه چیز درباره لوچ بودن چشم کودکان

لوچی چشم نوزاد مسئله ی نگران کننده برای والدین. همیشه چیزی در نوزادان تازه به دنیا آمده وجود دارد که پدر و مادر را نگران میکند و یکی از آن موارد استرابیسم میباشد. استرابیسم یا همان ناهمگونی در چشم کمی نگران کننده است ولی مسئله اینجاست که تنها کمی نگران کننده است و پدر و مادر از این موضوع میگذرند. باید به این عارضه بیشتر بهش توجه شود چرا که هرچه زودتر به لوچ بودن چشم رسیدگی شود درمان آن راحت تر است. به عبارتی درمان لوچی تنها به شدتِ آن بستگی ندارد، بلکه به این مسأله که مشکل با چه سرعتی تشخیص داده