دکتر ندا رشتچیان

یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷

مطلب هفتگی 4

تاریخ : 1395/11/10 مطلب هفتگی 4

به زودی...به زودی...
به زودی کی خواهد آمد؟...
چه کلمه هراس انگیزی است این : "به زودی"
به زودی ممکن است یک ثانیه دیگر باشد.بزودی میتواند یک سال طول بکشد.
این به زودی آینده را در هم میفشارد ،آن را کوچک میکند و دیگر هیچ چیز مطمینی در کار نخواهد بود ، هیچ چیز مطمینی.هرچه هست دودلی و تزلزل مطلق خواهد بود.
به زودی هیچ نیست و همه چیز هست.

هاینریش بل

اشتراک گذاری : 

شما هم می توانید نظر خود را ارسال کنید.


نظرات کاربران


معرفی بیماری های دکتر روانپزشک

آخرین مطالب پزشکی دکتر روانپزشک