سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸

قوانین تربیت فرزند

تاریخ : 1396/06/24

 قوانین قابل گفت‌وگو و غیر قابل گفت‌وگو
حل مسئله

زیبایی روش حل مسأله در این است که اجرای این روش به این معنی نیست که باید نوجوان‌ را بزرگسالی با امتیازاتی برابر با خودتان تلقی کنید. این شیوه راهی برای اعتراف به این است که :

👈دیگر تک‌خلبان مسیر زندگی فرزندتان نیستید بلکه تنها نقش راهنما و مربی او را بازی می‌کنید.

هنوز باید قوانینی را وضع کنید که بتوانید آنها را اعمال کنید ولی برخی از قوانین وضع شده همواره باید راهی برای گفت‌وگو داشته باشد. 

مسألۀ‌ مورد بررسی این است که کدام‌یک از این قوانین قابل گفت‌وگو و کدام یک غیرقابل گفت‌وگو است. درک واضح این اختلاف سرآغازی برای به حداقل رساندن تعارض و ناسازگاری است.

توجه داشته باشید که مسائل غیرقابل گفت‌وگو قوانین اصلی زندگی در خانواده‌ای متمدن تلقی می‌شود مانند ارزش‌‌های بنیادی حاکم بر خانواده که بدون آنها داشتن خانواده‌ای کارا ممکن نیست. آن موارد معمولاً براساس شرایط خانواده متفاوت است و فهرستی کوتاه دارد، برخی از آنها عبارت‌اند از: پرهیز از مصرف مواد مخدر و الکل، پایبندی به قید و بندهای مذهبی و ارزش‌ها، احترام به دیگران، پرهیز از خشونت و رفتارهای ضداجتماعی،رفتار مؤدبانه و محترمانه با مردم و رعایت حق محرمانگی و هر چیز دیگری غیر از این موارد، قابل بحث و گفت‌وگو است. 

اغلب این موضوع کمک می‌کند تا هم مسائل قابل گفت و گو و هم موارد غیرقابل گفت و گو را به شکل جفتی در نظر بگیرید. قوانین اساسی زندگی خانوادگی و توجه به این قوانین غیرقابل گفت و گو و قابل پذیرش است، ولی شرایط پیاده‌سازی اجرای قوانین اغلب قابل بحث و گفت‌وگو است.

 

اشتراک گذاری : 

شما هم می توانید نظر خود را ارسال کنید.


نظرات کاربران


معرفی بیماری های دکتر اعصاب و روان

آخرین مطالب پزشکی دکتر اعصاب و روان