چهار شنبه ۱ آبان ۱۳۹۸

RTMS دستگاه تحریک مغناطیسى مغز برای درمان افسردگی

تاریخ : 1396/06/05 RTMS دستگاه تحریک مغناطیسى مغز برای درمان افسردگی

:RTMS دستگاه تحریک مغناطیسى مغز برای درمان افسردگی

در سال 1831 فارادي (Faraday) اولین فردي بود که متوجه یک رابطه دو سویه بین انرژي الکتریکی و میدان هاي مغناطیسی شد. طبق قانون فارادي انرژي(میدان) الکتریکی می تواند در اطراف خود میدان هاي مغناطیسی ایجاد کند و از طرف دیگر میدان مغناطیسی نیز می تواند منجر به ایجاد انرژي الکتریکی شود.

به عبارتی بهتر، اگر ما دو سیم پیچ را در مجاورت هم قرار دهیم و یک جریانی را از سیم پیچ اول منتقل کنیم یک پالس الکتریکی را در سیم پیچ دوم مشاهده خواهیم کرد. در سال 1896 فردي به نام آرسونوال، یک سیم پیچ مغناطیسی را روي سر یکی از آزمودنی هاي خود قرار داد و متعاقب آن در آزمودنی هاي خود حالاتی از گنگی و سرگیجه را مشاهده نمود.

در سال 1902 بیر درونیا (Beardronia) براى اولین بار از طریق قرار دادن کویل الکترومغناطیس، توانست لرزش هایی را در جمجمه بیماران افسرده ایجاد کند.


براي اولين بار يك دستگاه موثر تي ام اس در سـال 1985 توسط آنتوني بيكر (Anthony Backer) در دانشگاه شفيلد انگلستان ساخته شد. اين دسـتگاه بـه عنـوان يـك دسـتگاه تشخيصـي عصبي طراحي شـد؛ كـه موجـب فعـال كـردن نـورون هـاي حركتي قشر مغز و پتانسيل برانگيخته متعاقب در بافت عضلاني مي شد.


تحريك مغناطيسي ترانس كرانيال مغز (Transcranial Magnetic Stimulation - TMS) روش مطمئن و غيرتهاجمي تحريك مغز است كه در آن ميدان مغناطيسي موجب القاي ميدان الكتريكي در قشر مغز مي گردد. اين ميدان الكتريكي موجب دپلاريزاسيون نورون ها مي گردد.


اولین دستگاه TMS قابلیت این را داشت که تحریکاتی کمتر از یک پالس در هر ثانیه (1Hz) ایجاد کند. در واقع اولین مطالعاتی که روي درمان TMS براي اختلال افسردگی به کار برده شد، محدود به استفاده از تحريكات با فركانس پايين بود.تحريك الكتريكي مغز باrTMS روش درماني مورد تاييد(FDA)است كه در آن ازپالسهاي متمركز مغناطيسي براي تحريك برخي نواحي مغز استفاده ميشود؛نواحي كه در اين حالت مورد تحريك قرار ميگيرند در حقيقت بخشهايي از مغزند كه در افراد افسرده فعاليت كمتري دارند.امروزه اين روش براي افرادي كه ازداروهاي مختلف نتيجه ي دلخواه  را كسب  نكرده اند،اميدي تازه محسوب ميشود.

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر با آقای دکتر ابوالفضل احیایی متخصص اعصاب و روان در ارتباط باشید

اشتراک گذاری : 

شما هم می توانید نظر خود را ارسال کنید.


نظرات کاربران


معرفی بیماری های دکتر روانپزشک

آخرین مطالب پزشکی دکتر روانپزشک